O firmie

Pozytywka to wychodzenie na przeciw.
Na przeciw maluszkom ciekawym świata szukających stale nowych doznań.
Na przeciw mamom szukających rozrywek wspólnych ze swym dzieckiem.
Na przeciw kobietom, które muszą pracować, a chcą się opiekować własnym dzieckiem.
Na przeciw ludziom stale szukających nowych dróg rozwoju osobistego.


Spotkania Pozytywki to rozwijające zabawy dla maluszków z rodzicem/opiekunem przy pięknej, szczegółowo dobranej muzyce klasycznej lub muzyce pisanej specjalnie dla małych dzieci. Co zatem tkwi w zabawie i muzyce, że zajęcia te są tak korzystne dla rozwoju człowieka?


Otóż zabawy są dobrane tak, aby w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i fantastycznej zabawy poruszać wszystkie aspekty rozwoju od fizycznego, przez umysłowo – intelektualny po emocjonalno – społeczny. Procesy te są wspomagane poprzez muzykę wywołującą „efekt Mozarta”, który jak głoszą naukowcy wspomaga rozwój mózgu oraz wywołuje szereg pożądanych efektów psycho – fizycznych.
Zajęcia muzyczno – ruchowe jednak na naszym rynku istnieją od dawna. Kiedy jednak rozpoczynałam pracę nad programami absolutną nowością była oferta skierowana do grup wiekowych: 0 – 1,5 roku oraz 1,5 – 3 lat. Wielu ludzi nie potrafi sobie nawet wyobrazić jak wyglądają takie spotkania i często byłam pytana na czym to w ogóle polega. Przecież dzieci nie śpiewają (ba!, zwykle jeszcze nawet nie mówią), nie maszerują (nie wspominając o układach choreograficznych), nie grają na instrumentach (czyżby?) i nie potrafią się przez dłuższy czas skupić na jednej czynności. Tymczasem nasze spotkania trwają całą godzinę zegarową i wypełnione są radosną, pożyteczną zabawą oddziaływującą na wszystkie zmysły przecierając drogi, którymi człowiek zdobywa informacje o świecie po to, aby nasza praca w późniejszym czasie zaowocowała łatwością przyswajania informacji, zapamiętywania, przypominania i kreatywnego wykorzystania posiadanych informacji.

W trakcie mojej pracy doszłam do wniosku, że same spotkania to nie wszystko. Potrzebny jest rzeczywisty kontakt z muzyką na żywo, gdzie maluszek dodatkowo zetknie się z radością kulturalnego przeżycia i tak powstał cykl spotkań pod nazwą Koncert Dziecinnie Prosty.

Współpraca z różnymi ośrodkami przyniosła mi nadto możliwość dalszego rozwoju zawodowego, gdy szkoła specjalna "Zakątek" zaprosiła mnie do współpracy jako muzykoterapeuty. Obecnie ta właśnie dziedzina jest główną działalnością Pozytywki - Rozwijających Pracowni Muzycznych.