Muzykoterapia indywidualna

Zajęcia Pozytywki » Muzykoterapia indywidualna

 

"Muzykoterapia jest wykorzystaniem muzyki i/lub jej elementów (dźwięk, rytm, melodia i harmonia) przez muzykoterapeutę i pacjenta/klienta lub grupę w procesie zaprojektowanym dla i/lub ułatwienia komunikacji, uczenia się, mobilizacji, ekspresji, koncentracji fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej w celu rozwoju wewnętrznego potencjału oraz rozwoju lub odbudowy funkcji jednostki tak, by mogła ona osiągnąć lepszą integrację intra i interpersonalną, a w konsekwencji lepszą jakość życia" (definicja E. Ruud "Music and the Quality of Life" - zaakceptowana przez Światową Federację Muzykoterapii - źródło Wita Szulc "Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji").

Podczas zajęć muzykoterapii indywidualnej wykorzystuję przeróżne formy muzykowania dostosowane do mozliwości ucznia. Staram się rodzaj aktywności przeprowadzić w taki sposób, aby różne elementy muzyki zostały odebrane nie tylko poprzez słuch, ale również odczute przez inne części ciała, co sprawia, że muzyka zostaje lepiej przeżyta i zrozumiana, a to z kolei poprawia aktywność uczestnika zajęć. Pobudzenie aktywności i woli do działania poprawia nastrój, dzięki czemu aktywizując jednocześnie rozluźnia, co jest niezwykle ważne w tej formie pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
Do zajęć używam instrumentów muzycznych, które szczególnie zestawiane mogą tworzyć sekcje brzmieniowe w zależności od założonego celu spotkania. Oprócz instrumentów posługuję się różnego rodzaju pomocami jak worki z grochem, czy kolorowe chusty, które pomagają odczuć charakter melodii, bądź rytmikę utworu. Pracuję również z ciałem – kołysząc, oklepując, masując również adekwatnie do charakteru słuchanej muzyki.
Niezwykle ważną rolę podczas spotkania muzycznego odgrywa sprzęt odtwarzający płyty CD, gdyż wielokrotnie podczas spotkania używam szczególnie dobranej muzyki klasycznej stanowiącej punkt wyjścia i podkład do aktywności muzycznej. Korzystam z bogactwa muzyki klasycznej, będącej kopalnią utworów pożądanych podczas pracy relaksacyjnej, aktywizującej i stymulującej. Bardzo szczegółowo dobieram formy muzyczne, tonacje utworów, ich przebieg harmoniczny, rodzaj rytmiki i melodyki tak, aby wyciszać niepożądane stany emocjonale i pobbudzać do konstruktywnego działania. Przy odtwarzaniu tego rodzaju muzyki bardzo ważna jest jakość sprzętu grającego, którym się posługujemy, aby przekaz pozostał klarowny mimo użycia niewielu decybeli.