Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym

Zajęcia Pozytywki » Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym

Rozśpiewane buciki – grupa dzieci w wieku 2,5 – 4 lat

Zajęcia przeznaczone dla dzieci powyżej trzeciego roku życia lub tych, które uczestniczyły w poprzednim sezonie w zajęciach Roztańczonych paluszków, a zatem dobrze znają rytm spotkania i potrafią chwilę skupić się na proponowanym zadaniu.

Spotkania te charakteryzują się większym spokojem i skupieniem. Każda zabawa trwa już dłużej, a wszystkie elementy wykonane są dokładniej. Dzieci nie tylko przyglądają się, ale są namawiane do podejmowania czynności. Kształtujemy tutaj nie tylko umiejętność koncentracji, ale również rozkwit woli do działania niezbędnej podczas całego życia człowieka.

Większą wagę przykładamy tutaj również do ćwiczenia aparatu mowy – zapoczątkowane w poprzednich grupach elementy ćwiczeń logopedycznych teraz rozkwitają w formę miniaturowych opowieści ilustrowanych pracą mięśni odpowiedzialnych za poprawną wymowę.

Kontynuujemy również pracę nad wyobraźnią i kreatywnością. Te same pomoce, czy instrumenty mogą nam posłużyć do coraz to innych celów zachęcając dzieci do eksperymentowania z otoczeniem.

Rozwój zachowań społecznych następuje tutaj już na zaawansowanym poziomie. Dostrzegamy wszystkich, znanych nam już uczestników grupy, lub ich brak na spotkaniu. Potrafimy się dzielić, czy czekać na swoją kolej. Zwracamy uwagę na nastrój innych, dzielimy się radością.

Konsonansowe dzieci – grupa dzieci w wieku powyżej 4 lat – 6 lat


Konsonans z łac. consonans – zgodnie brzmiący. To właśnie zgodne i mądre dzieci są celem tejże grupy. Zajęcia przeznaczone są dla tych dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach przedszkolnych jak i tych, które chodzą do przedszkola.

Spotkania w atrakcyjny i bardzo różnorodny sposób wprowadzają w świat muzyki kształtując nie tylko uzdolnienia muzyczne, ale również predyspozycje we wszystkich innych kierunkach rozwijając wyobraźnię, wolę do działania, umiejętność koncentracji, doskonaląc sprawność ruchową i koordynację, kształtując odwagę w wyrażaniu siebie, rozwijając umiejętności społeczne i inteligencję emocjonalną oraz rozbudzając zamiłowanie do kultury.
Spośród licznych  ćwiczeń można wymienić zabawy słuchowe poszerzające percepcję i niezwykle kształtujące koncentrację; zabawy głosem ze szczególnym nastawieniem na poprawną intonację; zabawy przy pianinie wprowadzające do gry na instrumencie klawiszowym; ćwiczenia oddechowe przygotowujące do śpiewu, ale również poprawiające wydolność organizmu oraz ćwiczące aparat mowy; ćwiczenia ruchowe pracujące nad koordynacją i estetyką ruchu, ale również umiejętnością skupienia się na zadaniu.
Poprzez pracę ze szczególnie dobraną muzyką staramy się również kształtować w dzieciach pozytywne postawy, a wyciszać negatywne emocje i zachowania.
Zapraszamy do atrakcyjnej zabawy, która ćwiczy charakter i przygotowuje do nauki szkolnej. Spotykamy się raz w tygodniu na całą godzinę zegarową.