Zajęcia dla niemowląt i małych dzieci

Zajęcia Pozytywki » Zajęcia dla niemowląt i małych dzieci

Poranne dzwoneczki - grupa dzieci w wieku  0 – 1,5 roku

Maluszki w tak różnych fazach rozwojowych zostają tu połączone w jedną grupę, gdyż jest to taki okres w życiu dzieci, że nawet dwoje maluchów urodzonych w tym samym miesiącu różni się między sobą momentem rozwojowym. Każde dziecko ma swój indywidualny tok rozwojowy i dlatego jedne maluchy pewne umiejętności zdobywają wcześniej, inne później. Nie ma tu mowy o uzdolnieniach, czy ich braku, jest po prostu własny rytm. To właśnie stanowi o bogactwie tej grupy – pracujemy wspólnie, ale bardzo indywidualnie, a każda zabawa powtórzona po tygodniu lub dwóch może mieć zupełnie inny przebieg. W tej różnorodności odkrywamy olbrzymi potencjał drzemiący w dzieciach.

Zabawy, które proponujemy dzieją się zazwyczaj na płaszczyźnie rodzic – dziecko. Ta interakcja zapewnia niezbędne tu poczucie bezpieczeństwa, bez którego niemożliwy jest progres rozwojowy. Wszystkie czynności mają na celu odczuwanie na ciele elementów muzyki, stymulację rozwoju delikatnymi bodźcami dla zmysłów wzroku, słuchu i dotyku oraz poznawanie samego siebie.

Wszystkie zabawy proponowane przez instruktora opatrzone są komentarzem słownym informującym rodziców co przez dane działanie możemy osiągnąć, jakie umiejętności zdobywamy, czy jakie cechy rozwijamy. Poprzez dostarczanie rodzicom tej wiedzy chcemy zachęcić ich do podejmowania podobnych działań z maluszkiem w domu, kiedy nie ma zajęć.

Uspołecznianie polega tu na przebywaniu w grupie. Dzieci nie podejmują wspólnych działań, a tylko bawią się obok siebie, kierowane przez rodzica, czy opiekuna. Taka zabawa równoległa, według psychologów, stanowi najlepszą podstawę do rozwoju pożądanych umiejętności społecznych.


Roztańczone paluszki – grupa dzieci w wieku 1,5 – 3 lat

To bardzo żywiołowa grupa, gdzie wszyscy ruszają się i wesoło baraszkują. Maluchy w tym okresie są niezwykle ciekawe świata – wszystkiego chcą dotknąć, spróbować, wszystko zobaczyć. Jednocześnie ich percepcja nie wykształciła jeszcze umiejętności dłuższego skupienia. Dlatego zabawy w tej grupie zmieniają się jak w kalejdoskopie. Są one jednak dobrane tak, aby ich ciąg przynosił pożądane efekty, nie zmęczył, ani nie rozruszał zanadto dzieci. Radosna zabawa ruchowa przeplatana jest momentami skupienia i wyciszenia, w ten sposób przygotowujemy się do podejmowania działań wymagających koncentracji na zadaniu.

Dzieci w tej grupie nie muszą podejmować proponowanych zabaw. Mogą przyglądać się, biegać dookoła lub kołysać się w ramionach mamy. To obserwacja sprawia, że tak wspaniale przygotowują się do poważniejszych zadań. Jednak najczęściej bogactwo proponowanych czynności sprawia, że każdy znajdzie dla siebie coś miłego.

Proponujemy tutaj dużą ilość zabaw ruchowych przy muzyce, z piosenką i z różnymi instrumentami lub pomocami, które to zabawy poprawiają koordynację, rozładowują energię i zaspokajają olbrzymią potrzebę ruchu. Jednocześnie skupiamy się na rytmie, który wspomaga rozwój mowy i pomaga w rozwoju intelektu. Nadal staramy się dostarczać dużą ilość subtelnych bodźców dla zmysłu wzroku, słuchu i dotyku, aby kształtować wrażliwość dziecka, a także przecierać drogi, którymi człowiek zdobywa informacje o świecie i sobie samym. Kontynuujemy poznawanie samego siebie, co zaowocuje większym poczuciem własnej wartości.

W tej grupie proponujemy już elementy zabaw uspołeczniających opartych na wspólnym działaniu. Zwracamy uwagę na innych uczestników poprzez utworzenie wspólnego kręgu, podanie innym instrumentu, czy (niezwykle trudne!) poczekanie na swoją kolej w zabawie.