Zajęcia Pozytywki

Muzyka niesie ze sobą olbrzymie bogactwo możliwości jej doświadczania i uprawiania, mam nadzieję, że w Pozytywce znajdą Państwo swój ulubiony sposób kontaktu ze sztuką.

Cele pozytywkowych spotkań:

1.Stymulowanie wszystkich ośrodków mózgu do lepszej pracy, do wytwarzania sieci nowych połączeń neuronalnych odpowiedzialnych za całościowy rozwój młodego człowieka.

2.Poznawanie własnego ciała, nazywanie poszczególnych jego części, umiejętność celowego poruszania poszczególnymi częściami ciała oraz kontrolowanie własnego ruchu (umiejętność poruszenia i zatrzymania), pewne i harmonijne poruszanie się, ćwiczenie równowagi, zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu, zdobywanie większej sprawności fizycznej.

3.Rozwijanie spostrzegawczości, rozwój gotowości do odbioru bodźców akustycznych, uwrażliwienie percepcji słuchowej, zainteresowanie światem zewnętrznym.

4.Rozszerzanie umiejętności skupienia się na jednej czynności, zwrócenia uwagi na wskazane bodźce.

5.Ćwiczenie pamięci krótko- i długoterminowej.

6.Kształtowanie zamiłowania do estetyki i piękna.

7.Rozbudzenie odczuwania poszczególnych elementów muzyki na ciele.

8.Poznawanie różnych barw dźwięków, rodzajów tempa, rytmu, melodyki, charakteru muzyki, stylów muzycznych.

9.Poznawanie nowych piosenek i tańców.

10.Poznawanie instrumentów – głównie perkusyjnych, ale nie tylko.

11.Zdobywanie umiejętności odwzorowania muzyki ruchem.

12.Rozbudzanie zamiłowania do muzykowania – do śpiewu, tańca, gry na instrumentach.

13.Kształcenie aparatu głosowego umożliwiającego dobry rozwój mowy i śpiewu, ćwiczenia oddechowe.

14.Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie, współżycia z rówieśnikami, wykształcenie odpowiedniego zachowania wobec dorosłych, rozwijanie całej gamy umiejętności społecznych.

15.Inspirowanie do spontanicznego wyrazu siebie poprzez ruch i przez to zainicjowanie odważnego wyrażania swoich opinii werbalnie, nabieranie pewności siebie w twórczym działaniu, odważne podejmowanie nowych wyzwań.
16.Wytworzenie radosnej, spokojnej, bezpiecznej atmosfery pobudzającej do rozwoju i wyciszającej negatywne emocje.

17.Rozbawienie.