Nauka zwana filmoznawstwem

video-camera-1412649-mWiedzę o filmie stanowi filmoznawstwo, rzadziej nazywane filmologią. Jest to dyscyplina humanistyczna opierająca się na naukowej refleksji dotyczącej kina. Składają się na nią trzy dziedziny, mianowicie teorii filmu (chodzi tutaj o historię myśli filmowej), historię filmu oraz krytykę filmową. Filmoznawcy jednak interesują się wieloma aspektami tego tematu, między innymi antropologią filmu, audiowizualnością bądź teorią nowych mediów.

Jest to nauka bardzo młoda, ponieważ rozwijała się w ubiegłym wieku, która mocno oddziela się od luźnych refleksji dotyczących filmu oraz dziennikarstwa filmowego. Dziedziny, które są obiektem zainteresowania filmoznawców ciągle jednak ulegają zmianie. Oczywiście pojawiają się nowe nurty, takie jak na przykład kognitywizm lub hermeneutyka. Niektóre muszą zniknąć wraz z upływem czasu, mianowicie mam tu na myśli gramatykę filmu lub historyczną poetykę filmu. Aktualnie popularny jest pomysł na łączenie różnych dziedzin dotyczących filmoznawstwa. Warto więc się tym zainteresować.